459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Smutek, lítost, žal, skleslost

Popis smutku

Řada mudrců nás ve svých citátech, či knihách utvrzují, že vše je pomíjivé, že o vše přijdeme.
Smutek, lítost, či žal je tedy reakcí na nechtěnou změnu.

Příčiny

  • změna, kterou nechceme či nečekáme
  • absence životního smyslu, cíle
  • absence všedních (každodenních) radostí
  • laktační, poporodní psychóza (smutek, skleslost, strach, úzkost z rodičovství, nedostatek sebedůvěry, nezájem o dítě)

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)